Prima Cadrul Normativ Național

Cadrul Normativ Național

Legea reglementează dezvăluirile practicilor ilegale din cadrul entităților publice și private, procedura de examinare a acestor dezvăluiri, drepturile avertizorilor de integritate și măsurile de protecție a lor, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri și ale autorităților de protecție a avertizorilor de integritate.

Regulamentul stabileşte procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajaţii entităţilor publice şi private, precum şi procedura de înregistrare şi examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate şi de aplicare a măsurilor de protecție faţă de angajații care dezvăluie cu bună-credinţă şi în interes public practicile ilegale interne.