Cele mai recente postări în BLOG

Întrebări?

Nu ezitați să folosiți forma de mai jos pentru a ne contacta.

Da, Legea 122/2018 prevede că avertizori de integritate pot fi atât angajații entităților publice, cât și angajații entităților private.

Important! Nu orice dezvăluire a practicilor ilegale poate fi și avertizare de integritate!

Pentru ca o dezvăluire a practicilor ilegale să fie înregistrată/calificată drept avertizare de integritate este obligatorie întrunirea condițiilor prevăzute de art.11 al Legii 122/2018:

  • să fie făcută de un angajat al unei entități publice sau private;
  • să se refere la activitatea entității al cărei angajat este;
  • să conțină informații/probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public;
  • persoana care face dezvăluirea trebuie să se identifice (nume, prenume, locul de muncă, date de contact, iar în cazul adresării în scris a avertizării de integritate – și semnătura).

Articolul 16 din Legea 122/2018 stabilește că protecția avertizorilor de integritate este asigurată de următoarele entități:

  • angajatorul, în cazul dezvăluirilor interneale practicilor ilegale;
  • Avocatul Poporului, în cazul dezvăluirilor externe și publiceale practicilor ilegale.

Angajatorul întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, inclusiv la locul de muncă, și a asigurării protecției acestuia ca avertizor de integritate. Angajatorul anulează actele administrative cu valoare de răzbunare în legătură cu dezvăluirea practicilor ilegale făcute de avertizorul de integritate.

Avocatul Poporului examinează cererea de protecție a avertizorilor de integritate și contribuie la apărarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul).

Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate este un document, ținut de către angajatori și autoritățile de examinare, în care sunt înregistrate dezvăluirile practicilor ilegale/avertizările de integritate. Modelul Registrului este prevăzut în anexa nr. 3 a Legii 122/2018.

Multimedia

Ce reprezintă platforma?

Platformă dată reprezintă un blog de informare
și comunicare adresată persoanelor care vor să
dezvăluie practicil ilegale în cadrul instituțiilor
sectorului public și privat.

Evenimente