Judecătoria Orhei a examinat contestația depusă de Marcel Lemnaru, un tânăr cu dizabilități, care a dezvăluit public detalii despre viața copiilor din Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități din Orhei. Instanța de judecată a ținut cont de toate circumstanțele cazului, inclusiv de concluziile Avocatului Poporului (din 9 ianuarie 2023), a admis contestația depusă și a declarat nul procesul-verbal cu privire la contravenția prin care lui Marcel Lemnaru i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de amendă, în mărime de 48 unități convenționale (2.400 de lei).

Amintim că, pe data de 7 septembrie 2022, Marcel Lemnaru a făcut o dezvăluire publică a practicilor ilegale, în sensul Legii privind avertizorii de integritate, despre condițiile de trai în Centrul de plasament temporar din Orhei. A indicat că, atât el, cât şi colegii, săi ar fi fost agresați fizic şi hrăniți prost în instituția de plasament. În aceeași zi, imediat după ce a făcut dezvăluirile publice, Marcel Lemnaru a fost sancționat administrativ pentru contravenția prevăzută la art. 70 alin. (1) Codul contravențional și i-a fost aplicată amendă contravențională în mărime de 2.400 de lei.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu pe acest caz. Prin prisma atribuțiilor funcționale de care dispune, Ombudsmanul a constat că Marcel Lemnaru are calitate de avertizor de integritate și întrunește exigențele pentru acordarea protecției, în condițiile art. 13  din Legea nr. 122/2018.

În acest sens, pe data de 9 ianuarie 2023, Avocatul Poporului a înaintat Judecătoriei Orhei o cerere de intervenire în proces. În concluziile adresate instanței de judecată, Ombudsmanul a precizat că, urmare a documentării cazului și din analiza conținutului şi a caracterului dezvăluirii publice, se denotă faptul că Marcel Lemnaru, în momentul dezvăluirii, a avut şi avea convingerea rezonabilă că informațiile dezvăluite sunt veridice şi prejudiciază interesul public. În consecință, conform art.6 alin. (2) din Legea privind avertizorii de integritate, dezvăluirea lui Marcel Lemnaru a fost făcută cu bună credință.

Totodată, din analiza conținutului dezvăluirii rezultă că presupusele practici ilegale se referă la: managementul defectuos al Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilități din Orhei. Astfel de practici și lipsa de măsuri de reacție adecvate afectează grav interesul public şi încalcă drepturile şi libertățile fundamentale ale omului. Potrivit Ombudsmanului, raportul de cauzalitate dintre dezvăluirea publică şi răzbunare rezultă expres din procesul-verbal cu privire la contravenția din 7 septembrie 2022. Or, agentul constatator a indicat dezvăluirea publică ca motiv de sancționare. Având în vedere că Marcel Lemnaru a fost supus răzbunărilor şi că exista raport de cauzalitate dintre dezvăluirea făcută şi răzbunare, acesta urma să beneficieze de garanția stabilită în art. 14 din Legea nr. 122/2018 – anularea sancțiunilor aplicate.

Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat de Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, cu suportul Freedom House Moldova.