Centrul de Analiza si Prevenire a Corupției (CAPC) este o asociaţie obștească, republicană, nonprofit, neguvernamentala, apolitică, înfiinţată în anul 2000.
Scopurile statutare ale CAPC sunt:

  1. • contribuirea la reducerea nivelului corupţiei în ţară până la un nivel, care nu ar afecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
  2. • ridicarea nivelului conștientizării pericolului pe care-l prezintă fenomenul corupției pentru stat;
  3. • studierea nivelului pătrunderii corupției în societate şi stat;
  4. • determinarea sferelor care au fost în cea mai mare măsura afectate de corupție;
  5. • ridicarea nivelului transparenţei în activitatea instituţiilor statale şi celor politice;
  6. • stabilirea unui control public eficient asupra activităţii organelor statului.

În cadrul implementării Proiectului „Consolidarea integrității publice în Moldova”, activitatea de informare și reprezentare a avertizorilor de integritate în fața angajatorilor și instanțelor de judecată va fi asigurată de o echipă de avocați experimentați ai CAPC, în parteneriat cu reprezentanții Centrului Național Anticorupție și cei ai Oficiului Avocatului Poporului.