În contextul eforturilor de promovare și protecție a drepturilor omului, Oficiul Avocatului Poporului Moldova și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției au convenit asupra unei noi serii de acțiuni comune de colaborare.

Un domeniu prioritar de colaborare vizează mecanismul avertizorilor de integritate. În calitate de autoritate responsabilă de asigurarea protecției avertizorilor de integritate în Republica Moldova, Oficiul Avocatului Poporului își arată deschiderea continuă și sprijinul pentru orice tip de activitate sau eveniment orientat spre dezvoltarea și promovarea acestui mecanism, iar asistența juridică din partea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției ar consolida potențialul de lucru comun în vederea asigurării drepturilor persoanelor, care fac dezvăluiri despre fărădelegile admise la locul de muncă. 

Un alt domeniu de colaborare s-ar axa pe dezideratul îmbunătățirii sistemului de justiție. Astfel, una dintre prioritățile discutate se referă la persoana care intră în contact cu sistemul de justiţie, care trebuie să beneficieze de acces efectiv la justiţie şi de un proces echitabil. Prin urmare, pe calea acestei colaborări s-ar evidenția necesitatea de a contura și accentua mecanismul avertizorilor de integritate, de a valorifica și promova acest mecanism prin toate mijloacele posibile. De asemenea, în cadul ședinței de lucru, s-a pus accent pe cultivarea integrității și a toleranței zero la corupție atât în sectorul public, cât și în cel privat.

CAPC apreciază deschiderea din partea Oficiului Avocatului Poporului pentru consolidarea eforturilor și îmbunătățirea cadrului legislativ existent, așa cum prevede Directiva europeană privind protejarea avertizorilor de integritate, dar și promovarea mecanismului avertizărilor de integritate.