Proiectul „Consolidarea integrității publice în Republica Moldova” a fost lansat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, cu scopul de a fortifica instituția avertizorilor de integritate, prin aplicarea corectă a legislației și sporirea rolului  acestora.

Pentru schimbarea atitudinilor și prejudecăților față de avertizorii de integritate, în cadrul proiectului vor fi desfășurate mai multe instruiri pentru reprezentanții sectorului justiției, implicați în examinarea dezvăluirilor practicilor ilegale și descurajarea/sancționarea acțiunilor de răzbunare în privința avertizorilor de integritate. Instruirile urmează să contribuie la schimbarea de atitudini a actorilor care încă nu percep corect instituția avertizorilor de integritate.

De asemenea, proiectul se va concentra pe încurajarea potențialilor avertizori să dezvăluie practicile ilegale și astfel să contribuie la consolidarea integrității publice și combaterea fenomenului corupției.

Un alt obiectiv este asigurarea protecției avertizorilor de integritate. Mai exact, aceștia vor fi consiliați și reprezentați în fața angajatorilor și în instanțele de judecată de către experții proiectului. În baza litigării strategice se va crea o practică judiciară relevantă cazurilor avertizorilor de integritate.

„Proiectul va fortifica capacitățile actorilor din sectorul public și privat, precum și ale organizațiilor societății civile, pentru implementarea eficientă a Legii privind avertizorii de integritate, oferind, totodată, protecție avertizorilor de integritate. Doar astfel îi vom convinge să comunice despre actele de corupție și alte practici ilegale”, a spus coordonatoarea proiectului, Lilia Ioniță.

Ambasadorul Regatului Unit, domnul Steven Fisher, a afirmat următoarele: „Ambasada Marii Britanii este încântată să sprijine acest proiect important, și credem că acesta va face o diferență reală, și va sprijini statul de drept în Republica Moldova. Un principiu de bază al libertății de exprimare este ca toată lumea să-și poată exercita dreptul dat fără teamă. Acest principiu trebuie aplicat atât în administrația publică, cât și în sfera privată. În calitate noastră de cetățeni, trebuie să știm că suntem în siguranță atunci când denunțăm metode și practici abuzive. Este o plăcere să realizăm acest proiect, în parteneriat cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, care are drept scop susținerea poporului moldovenesc și a statului de drept.”

Durata proiectului „Consolidarea integrității publice în Republica Moldova” este de șapte luni (septembrie 2020-martie 2021).