„Trebuie să oferim exemple concrete în care avertizorii de integritate au fost protejați, iar cazurile de răfuială și răzbunare să fie taxate dur”. Într-un interviu pentru www.avertizori.capc.md, judecătorul Ion Chirtoacă a vorbit despre (ne)funcționarea Legii privind avertizorii de integritate, dar și necesitatea consolidării instituției avertizorilor de integritate, rolul căreia este de a proteja persoanele care dezvăluie ilegalități sau acte de corupție din instituțiile publice/private în care activează. Potrivit lui Ion Chirtoacă, este important ca legea să fie interpretată corect și aplicată efiient. În acest sens, în cadrul Proiectului „Consolidarea integrității publice în Republica Moldova”, se organizează cursuri de instruire pentru judecători, procurori și avocați. Proiectul este implementat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, și finanțat de UK aid, cu suportul Guvernului Marii Britanii.

Avem o Lege privind avertizorii de integritate, care, din păcate, este nefuncțională. Cum se explică?

Lipsa de eficiență a Legii privind avertizorii de integritate se datorează faptului că pretinsa luptă cu corupția atât la nivel central, cât și local nu dă rezultate. Există o lipsă totală de inițiativă în detectarea corupției din partea instituțiilor responsabile ale statului, care nu își îndeplinesc suficient de eficient obligațiile.

O altă cauză este că asupra multor persoane, care se află la conducerea instituțiilor statului, planează dubii rezonabile privind integritatea lor, dar în același timp ei au acoperire politică, ceea ce îi face pe angajații acestor instituții să nu aibă suficient curaj pentru a face aceste dezvăluiri. Și asta deoarece au convingerea că informația furnizată despre practicile ilegale nu va avea efect asupra persoanelor ce încalcă legea.

Nefuncționalitatea legii se datorează și faptului că mecanismul de protecție prevăzut de lege nu garantează, într-o manieră clară și previzibilă, protecția avertizorului. Mai exact, ce autoritate se face direct responsabilă? Or, mecanismul de protecție, instituit prin intermediul Ombudsmanului, nu are suficinte pârghii pentru a asigura protecția efectivă a avertizorului, în contextul actualelelor prevederi ale Legii. Cu regret, de cele mai multe ori, avertizorii de integritate sunt lăsați pe cont propriu.

Se impune a menționa și faptul că, în majoritatea cazurilor, chiar și dezvăluirile publice nu au efect, întrucât organele de urmărire penală solicită „probe” clare de la avertizori, uitând de faptul că obligația de a investiga dezvăluirile publice le aparține.

De ce această Lege, după aproape doi ani de la intrarea în vigoare, nu se aplică? Care este cauza?

Conținutul Legii cu privire la avertizorii de integritate este puțin cunoscut societății. Vreau să menționez că în marea majoritate a cazurilor, inclusiv angajații din sfera publică, nu cunosc cum trebuie să acționeze atunci când le este cunoscută o practică ilegală în instituția în care activează.

În context, o altă cauză ce determină lipsa de aplicabilitate a legii date este percepția societății noastre, care echivalează avertizorii de integritate cu vechii turnători din perioada sovietică. Or, aici se impune a preciza că vechii turnători urmăreau un scop personal, pe când avertizorii de integritate apără și protejează interesul public.

Instituția avertizorului de integritate nu funcționează și pentru că riscurile pe care și le asumă avertizorii sunt mult prea mari în comparație cu protecția oferită, de aceea persoanele aleg să tacă. Mai mult, cetățenii nu au încredere în instituțiile statului, deoarece au văzut că dezvăluirile despre marea corupție s-au soldat cu urmărirea penală a persoanelor ce au făcut aceste dezvăluiri. Mă refer aici la foștii angajați din cadrul Poliției de Frontieră, Serviciului Vamal, Poștei Moldovei etc.

Dvs., în calitate de judecător, cum vedeți această situație?

Consider că această situație este cauzată de faptul că în instituțiile de stat, inclusiv în cele de autoadministrare judecătorească, persistă elemente ale politizăriim cu atât mai mult în Republica Moldova – țară în care justiția, în ultimii ani, a fost capturată. Acest fapt este recunoscut prin Hotărârea Parlamentului nr. 39 din 08 iunie 2019 cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, cât și prin Rezoluțiile Parlamentului European din 9 iulie și 4 noiembrie 2018. În aceste condiții este foarte greu de implementat un astfel de concept, cel al avertizorului de integritate.

Ce ar trebui să cunoască judecătorii/procurorii despre Legea privind avertizorii de integritate?

Judecătorii/procurorii ar trebui să perceapă această legea ca un mijloc de garantare a independenței lor instituționale ca un tot întreg, dar și față de conducătorii lor direcți.

Judecătorii noștri sunt pregătiți să examineze dosare privind dezvăluirea practicilor ilegale din instituții?

Consider că pregătirea profesională și statutul de judecător impun persoana ce exercită o asemenea funcție să aibă cunoștințele necesare pentru a examina orice categorie de litigiu. Totuși, cât privește examinarea dosarelor privind dezvăluirea practicilor ilegale, consider că ar trebui organizate cursuri de formare (obligatorii), în cadrul instruirii profesionale continue, reieșind din faptul că este un domeniu nou pentru sistemul de drept al Republicii Moldova, care intervine cu anumite particularități. La fel, aș menționa necesitatea ca ședințele de judecată în cazurile dezvăluite de către avertizorii de integritate să fie închise.

Ce ar trebui să cunoască un judecător/procuror atunci când are un astfel de dosar?

Particularitățile acestor categorii de dosare implică o obligație pozitivă din partea tuturor actorilor implicați într-un asemenea dosar, inclusiv a judecătorilor, pentru a asigura un climat de încredere și protecție avertizorului. Mai mult, pentru ca el să aibă încredere că se examinează cauza fără careva imixtiuni.

Apropo, sunt astfel de dosare?

În cariera mea profesională nu am întâlnit astfel de dosare.

Deci, putem spune că potențialii avertizori de integritate nu au încredere în actul justiției, se tem că nu vor fi protejați, de aceea sunt reticenți la a comunica ilegalitățile, actele de corupție?

Evident că lipsa încrederii în justiție determină persoanele, care iau în calcul dezvăluirea unei informații, să privească sceptic eventualele rezultate. În aceste condiții, temerile avertizorilor le consider rezonabile, dacă raportăm la gradul de încredere a întregii societăți în actul de justiție. Vreau să precizez că multe dosare în materie penală, instrumentate de Procuratura Anticorupție, au fost instrumentate datorită informațiilor oferite în esență de avertizori, însă nu sunt recunoscuți în această calitate și nu se pot bucura de protecție.

Ce ar trebui să facem pentru a spori încrederea avertizorilor de integritate în sistemul judecătoresc?

Lipsa de încredere în actul de justiție trebuie acceptată, deoarece încrederea este direct proporțională cu realizările sistemului de justiție în dosarele sensibile și de rezonanță. Menționez că justiția nu a livrat rezultate notabile în vederea redresării situației. Totodată, în sistemul judecătoresc este prezentă o predispoziție spre schimbare, care nu a existat anterior. Este foarte important ca acest elan al tinerilor judecători să nu fie nimicit. Încrederea va spori atunci când reforma justiției se va face nu doar prin strategii ce sună frumos, iar persoanele care au compromis sistemul de justiție vor fi scoase în afara sistemului.

Trebuie să oferim exemple concrete în care avertizorii de integritate au fost protejați, iar această instituție chiar oferă garanții. În caz contrar, rezultatele vor fi modeste. Mai mult, cazurile de răfuială și răzbunare să fie taxate dur și mecanismul să fie unul mai previzibil.

În cadrul Proiectului „Consolidarea integrității publice în Republica Moldova” sunt desfășurate instruiri pentru judecători/procurori, avocați. Credeți că vor avea un efect pozitiv asupra actorilor din justiție (judecători, procurori, avocați)?

Instruiri ale procurorilor și judecătorilor se organizează abia acum. În calitate de formator la aceste instruiri, consider că rezultate vor fi, doar că acestea nu vor fi peste noapte. Este mult de muncit.

În calitate de judecător, dar și de formator, credeți că sunt șanse ca Legea privind avertizorii de integritate să fie aplicată corect?

Evident că am încredere în aplicarea Legii privind avertizorii de integritate, iar rezultatele vor depinde de voința reală a forțelor politice, care se regăsesc în Parlament, dar și de voința de schimbare a fiecăruia dintre noi. Șansele de succes sunt susținute și de către mass-media, care are un rol tot mai vizibil în raportarea ilegalităților. De aceea, recomand celor ce se tem să iasă public, să o facă prin intermediul presei libere și independente, inclusiv pot apela la platforma www.avertizori.capc.md, pentru a dezvălui ilegalitățile sau cazurile de corupție. Mai mult, pe această platformă veți găsi toată informația necesară despre avertizorii de integritate, protecția acestora etc.

Care sunt recomandările Dvs. în acest sens?

Este important să se promoveze un climat de integritate începând din școli, licee, universități, pentru ca tinerii să înțelegă că dezvăluirea unei ilegalități din cadrul unei entității reprezintă un mijloc de asigurare a funcționalității statului de drept, ce va duce implicit la bunăstarea tuturor.

Instituirea unui mecanism de remunerarea a avertizorilor de integritate dezvăluirile cărora au dus la deconspirarea schemelor de corupție. Mai mult, avertizorilor de integritate din cadrul instituțiilor de forță ale statului să le fie acordată o protecție mai sporită.

Nu în ultimul rând, aș menționa că autoritățile, dar și conducătorii de instituții ar trebui să promoveze acest climat de integritate. Însă, cunoaștem realitățile la noi. Autoritățile trebuie să asigure investigarea chiar și a dezvăluirilor anonime, dacă aceste dezvăluiri conțin date și informații clare despre circumstanțe concrete, cum ar fi instituția în care se presupune că s-a comis o ilegalitate sau persoana ce a admis-o în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Ce mesaj de încurajare ați vrea să le transmiteți potențialilor avertizori de integritate?

Să aibă curaj și încredere că doar prin implicarea noastră a tuturor putem schimba lucrurile spre bine în țara noastră, așa încât să ne simțim în siguranță la noi acasă. Vreau să menționăm faptul că, în urma funcționării eficiente a instituției avertizorilor de integritate au de pierdut doar cei care au ce ascunde.

Vă mulțumesc pentru interviu.